معرفی

مشخصات فردی

شهریار افندی زاده زرگری

نام - نام خانوادگی : شهریار   افندی زاده زرگری

پست الکترونیکی : sh_afandi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی عمران
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علم وصنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی راه و ترابری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علم وصنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی حمل ونقل و ترافیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : کانادا(دانشگاه کارلتون)

سوابق اجرایی

الف) مدیر پروژه های طراحی و اجرایی در زمینه های ساختمان سازی، سدسازی، تصفیه خانه، شبکه های آبیاری و زهکشی و راهسازی

ب) مدیر دوره‌های آزاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

ج) مدیر گروه حمل و نقل دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

د) مشاور و ناظر پروژه‌های حمل و نقل و ترافیک

ه) مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

و) معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

ز)مشاور وزیر راه و شهرسازی در امورحمل و نقل و موافقت نامه های بین المللیعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

- عضویت در انجمن‌های علمی:

1- جامعه مهندسین حمل و نقل ایران

2- انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی

3- انجمن مهندسی روسازی ایران

4- انجمن مهندسی حمل و نقل ایران

5- نظام مهندسی ساختمان استان تهران

- عضویت در شوراها و کمیسیونهای تخصصی

1- دبیر ملی کمیسیون ایران در کریدور تراسیکا (محور ترانزیت شرق اروپا- آسیا)

2- عضو اصلی کارگروه مدیریت ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی

3- عضو اصلی ایمنی کشور و رئیس کمیته مهندسی راه کمیسیون مذکور

4- عضو اصلی و دبیر کمیسیون ترانزیت کشور

5- عضو اصلی و دبیر کمیسیون ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مرزی کشور

6-عضو اصلی شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل وزارت راه و ترابری

7- دبیر علمی همایش بین المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرقتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی عمران-سازه

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 13

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1380-06-01

شهریار افندی زاده زرگری
شهریار افندی زاده زرگری

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمی :
    دانشیار
^